ภาพข่าว
19/02/2559
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบชัยกลการ สนับสนุนทุนการแข่ง สพฐ-ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 11
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ประสบชัยกลการ สนับสนุนทุนการแข่ง สพฐ-ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 11 ให้กับโรงเรียนเด่นวัวราษฎร์รังสรรค์ เพื่อใช้เป็นทุนในการแข่งขัน เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤศจิการยน 2558