ภาพข่าว
19/02/2559
บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กีฬา
บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559