ภาพข่าว
19/02/2559
บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กีฬา
บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านประทุนอายอง เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียน เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559