ภาพข่าว
บริษัท คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ 1999 จำกัด มอบทุนสนับสนุนการแข่งขัน สพฐ-ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 11
บริษัท คุณเฮงยานยนต์สุรินทร์ 1999 จำกัด มอบทุนสนับสนุนการแข่งขัน สพฐ-ฮอนด้าวิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 11 ให้กับโรงเรียนหนองบัวบาน เพื่อใช้เป็นทุนในการแข่งขัน เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559