ภาพข่าว
19/02/2559
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กีฬา

บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนวัดท้ายสำเภาวันที่ 26 ม.ค 59 เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนให้กับนักเรียน