ภาพข่าว
19/02/2559
บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กีฬา

บริษัท ธวัชมอเตอร์ จำกัด มอบชุดอุปกรณ์กีฬา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ให้แก่โรงเรียนชุมชนวัดหมน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน