ภาพข่าว
19/02/2559
บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดชุมพร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558
บริษัท ฮอนด้าชุมพร จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับสภากาชาดไทยจังหวัดชุมพร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อมนุษย์