ภาพข่าว
23/08/2561
บริษัท ธานยานยนต์ พี.เอ็น.ที. จำกัด จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์