ภาพข่าว
20/09/2561
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับโรงพยาบาลสมุทรปราการ และเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ ได้รับโลหิตจำนวน 135 คน ในวันที่ 13 กันยายน 2561