ภาพข่าว
20/09/2561

บริษัท กรีนวิง มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จังหวัดเชียงราย มอบสิ่งปลูกสร้าง "ที่พักรอรถโดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม" จำนวน 2 หลัง เพื่อเป็นประโยชน์กับนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และประชาชนทั่วไป

โดยป้ายจะตอกย้ำ "โครงการสังคมหัวแข็ง" เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ให้ความสำคัญ การขับขี่ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน ลดอุบัติเหตุร่วมกัน มูลค่า 840,000 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561