ภาพข่าว
23/08/2561
บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด จังหวัดราชบุรี มอบทุนสนับสนุนกิจกรรม "สพฐ.-เอ.พี. ฮอนด้า วิ่ง 31 ขาสามัคคีปี 14 ให้กับโรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร์) และโรงเรียนวัดหุบกระทิง ทีมละ 10,000 บาท เพื่อนำไปใช้เป็นทุนในการพัฒนาทีมแข่งขัน