ภาพข่าว
23/08/2561
บริษัท สิริยานยนต์ภูเก็ต จำกัด จังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต เพื่อช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ มีผู้ร่วมบริจาคโลหิต 269 คน ได้รับโลหิตจำนวน 218 ยูนิต (87,200 ซีซี) ในวันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม 2561