ภาพข่าว
23/08/2561
บริษัท ชาญธุรกิจ (1990) จำกัด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 110 คน ได้โลหิตจำนวน 49,500 ซีซี