ภาพข่าว
30/10/2560
บริษัท วรรณเทพยนต์ จำกัด จังหวัดสุรินทร์ มอบชุดอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านตรึม(ตรีมวิทยานุเคราะห์) เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ในวันที่ 18-19 กันยายน 2560