ภาพข่าว
30/10/2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.สหายยนต์ (1987) จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 167 คน คิดเป็นปริมาตร 75,150 ลิตร