ภาพข่าว
30/10/2560
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรพิวัฒน์ยานยนต์ จังหวัดขอนแก่น มอบสนามเด็กเล่น และชุดเครื่องเล่นสนามให้กับ โรงเรียนบ้านซำจานเนินทอง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560