ภาพข่าว
18/04/2560

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บึงสามพันเทรดดิ้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลบึงสามพัน วันที่ 10 เมษายน 2560 มีผู้เข้าร่วมบริจาคจำนวน 150 ราย  รวม 75,000 ซีซี