ภาพข่าว
27/03/2560
เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด โดยคุณวรพจน์ พรประภา กรรมการบริหาร ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อจัดซื้อรถตู้สำหรับใช้ในกิจการปลูกถ่ายอวัยวะ โดยมี รศ.นพ.สุภนิติ์  นิวาตวงศ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ รพ.จุฬาลงกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560