ภาพข่าว
27/03/2560
เอ.พี.ฮอนด้า มอบเงินบริจาคให้กับ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด โดยคุณวรพจน์ พรประภา

กรรมการบริหาร ได้มอบเงินบริจาคจำนวน 1,300,000 บาท ให้กับสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อจัดซื้อรถตู้สำหรับใช้ในกิจกรรมจัดหารายได้ โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560