ภาพข่าว
24/02/2560
เอ.พี.ฮอนด้า และร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

นายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร และตัวแทนจากร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า มอบเงินจำนวน 2,556,092 บาท จากโครงการ “เอ.พี. ฮอนด้า เพื่อสังคมไทย ช่วยภัยน้ำท่วมภาคใต้”  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ที่สภากาชาดไทย ถ.อังรีดูนังต์ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560