ส่งเสริมด้านการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนนให้กับผู้ใช้

เอ.พี. ฮอนด้า
ได้ริเริ่มการรณรงค์และส่งเสริมความ
ปลอดภัยบนท้องถนน จากกิจกรรมขับขี่ปลอดภัย
ภายใต้โครงการ "เมืองไทยปลอดภัย" หรือ
Safety Thailand มาตั้งแต่ปี 2532 (1989) โดยทำการ
เผยแพร่แนะนำความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยายนยนต์
อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถทั่วไป และต่อมา
ในปี พศ. 2537 (1994) จึงได้ตั้งศูนย์ฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัยฮอนด้าเป็นแห่งแรกที่สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ
เพื่ออบรมทักษะการขับขี่อย่างถูกวิธีทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฎิบัติ สร้างความมั่นใจในการใช้รถใช้ถนนให้กับลูกค้า
และผู้ที่สนใจทั่วไป

ต่อมาในปี พศ.2551 (2008)
ฮอนด้าได้เปิดศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
ที่คลอบคลุมการรณรงค์และการจัดกิจกรรมทั้งรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ที่ได้มาตรฐานแห่งแรกในประเทศไทย
และภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ที่ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ

โดยได้นำเอาความรู้ เทคนิคและหลักสูตรทั้งหมดจาก
ประเทศญี่ปุ่นมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสมและมีมาตรฐาน
เป็นศูนย์ฝึกแห่งแรกที่ได้รับการรับรองการกรมขนส่งทางบก
โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ โดยผู้ที่ผ่านการอบรม
ตามหลักสูตรแล้ว สามารถออกใบขับขี่ ณ ศูนย์ขับขี่ฯ ได้ทันที

ปัจจุบัน ศุนย์ขับขี่ปลอดภัยของ เอ.พี. ฮอนด้า
เปิดให้บริการใน 2 ศูนย์คือ

1. ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยสำโรง
ตั้งอยู่ที่ 149 ถ. รถรางเก่า สำโรงใต้
พระประแดง สมุทรปราการ 10130

2. ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยกรุงเทพ
ตั้งอยูที่ 1289 ถ.รามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ


ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยของเอ.พี. ฮอนด้า ได้รับอนุญาตให้เป็น
โรงเรียนสอนขับขี่ปลอดภัยที่อบรมและออกใบอนุญาต
ขับขีรถจักรยานยนต์ได้

Safetythailand