ฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม
บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด
เลขที่ 149 ถนนรถรางเก่า ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทร. (02) 757-6111, (02) 384-4335 โทรสาร (02) 757-6222
www.aphondacsr.com

CSR promotion Department
A.P. Honda Co.,Ltd.
149 rodrangkhao road, samrong-tai, phrapradaeng,
samutprakan 10130, thailand.
tel (662) 757-6111, (662) 384-4335 fax (662) 757-6222
www.aphondacsr.com
e-mail : webmaster@aphonda.co.th