คลิกดูภาพใหญ่
 
ชื่อร้าน : หจก.ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว
ที่อยู่ : 361 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมือง
สระแก้ว  27000
เบอร์โทรศัพท์   0-3742-1234
เบอร์แฟ็กซ์  0-3724-2970