มาตรฐานราคาต่อแลกรถจักรยานยนต์มือสอง Honda คิดตามปีจดทะเบียน ณ เดือนมิถุนายน 2547 (สภาพ 80%)
ราคาต่อแลกตามช่วงเวลาเดือนและปีที่จดทะเบียน
รุ่นรถ รหัส 7-12
/46
1-6
/46
7-12
/45
1-6
/45
7-12
/44
1-6
/44
7-12
/43
1-6
/43
7-12
/42
1-6
/42
1-12
/41
1-12
/40
  ดรีม
ดรีม 100 N (บังลมขาว) C100N - - - - - - - - - - 6,000 5,000
ดรีม 100 S (บังลมสี) C100S - - - - - - - 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000
ดรีม 100 P C100P - 21,000 19,000 17,000 15,000 14,000 13,000 12,000 - - - -
ดรีม 125 ND125 25,000 23,000 21,000 - - - - - - - - -
  เวฟ
เวฟ 100 A NF100 (A) - - - - - - - - 10,000 9,000 8,000 7,000
เวฟ 100 S (ไฟคู่) NF100 (S) 23,000 20,000 18.000 - - - - - - - - -
เวฟ 110 A (ไฟตาเดียว) NF110 (A) - - - - 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 - - -
เวฟ 110 B (ไฟคู่) NF110 (B) - - 20,000 18,000 17,000 16,000 - - - - - -
เวฟ 125 NF125 27,000 24,000 22,000 20,000 19,000 - - - - - - -
  ไนซ์
ไนซ์ 100 ZN100 - - - - - - - 8,000 7,000 6,000 5,000 -
ไนซ์ 110 ZN110 - - - - 14,000 12,000 11,000 10,000 9,000 - - -
ไนซ์ 110 ยูบ็อกซ์ ZN110T - 21,000 19,000 17,000 16,000 15,000 - - - - - -
ไนซ์ 125 ยูบ็อกซ์ ZN125 25,000 - - - - - - - - - - -
  โซนิค
โซนิค (ล้อซี่ลวด) FS125 28,000 25,000 22,000 20,000 19,000 18,000 17,000 - - - - -
โซนิค (ล้อแม็กซ์) FS125C 30,000 27,000 24,000 22,000 21,000 20,000 19,000 - - - - -
  สไมล์
สไมล์ 110 (ดรัมเบรค) NT110 (R) - - 18,000 15,000 13,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 -
สไมล์ 110 (ดิสเบรค) NT110T (S) - - 19,000 16,000 14,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 -
  เทน่า
เทน่า อาร์ (4 เกียร์) NZ110M - - - - - - - - - - - 5,000
เทน่า อาร์เอส (5 เกียร์) NZ110MS - - - - - - - - - - - 7,000
เทน่า อาร์เอส (ตาเพชร) NZ110PS - - - - - - - - 12,000 11,000 10,000 -
เทน่า อาร์เอส (ตาเพชร ท่อโต) NZ110PS (A,B) - 23,000 20,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 - - -
  โนวา อาร์เอส แดช
โนวา อาร์เอส แดช (หม้อน้ำสั้น) NZ125N - - - - - - - - - - - 5,000
โนวา อาร์เอส แดช (ท้ายตัด) NZ125TS (A) - - - - - - - - 10,000 9,000 8,000 7,000
โนวา อาร์เอส แดช (ท้ายเป็ด) NZ125TS (B,C,D) 31,000 27,000 24,000 21,000 19,000 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 - -
  แอลเอส 125
แอลเอส 125 อาร์ (ล้อแม็กซ์) LS125R - - - - - - - - - 15,000 14,000 13,000
แอลเอส 125 ที (ตาเพชร ล้อแม็กซ์) LS125T - - - - - - - 18,000 17,000 16,000 15,000 -
แอลเอส 125 ดี (ล้อแม็กซ์) LS125D 45,000 41,000 38,000 35,000 32,000 29,000 26,000 23,000 - - - -
  เอ็นเอสอาร์
เอ็นเอสอาร์ ตากลมคู่ (ล้อแม็กซ์) NS150P - - - - - - - - - - 12,000 10,000
เอ็นเอสอาร์ ตาเหลี่ยมคู่ (ล้อแม็กซ์) NS150RR - 39,000 35,000 31,000 26,000 23,000 20,000 18,000 17,000 16,000 - -
เอ็นเอสอาร์ โปรอาร์ม NS150SP - 47,000 42,000 37,000 32,000 28,000 25,000 23,000 21,000 - - -
  ซีบีอาร์
ซีบีอาร์ NCB150 44,000 41,000 38,000 35,000 33,000 - - - - - - -
  แฟมทอม
แฟมทอม 150 TA150 - - - - 37,000 33,000 30,000 28,000 27,000 26,000 - -
แฟมทอม 200 TA200 70,000 64,000 59,000 54,000 50,000 - - - - - - -

  หมายเหตุ :
  * ราคาต่อแลกตามตารางด้านบน อยู่บนพื้นฐานสภาพรถจะต้องสมบูรณ์
  ** ราคาต่อแลกดังกล่าวยังไม่ได้หักค่าโอนทะเบียน หรือ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
  *** ราคาต่อแลกดังกล่าวเป็นราคาอ้างอิงที่ใช้ในศูนย์จำหน่ายรถมือสองฮอนด้า สำโรงเท่านั้น
  **** บริษัทฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  **** บริษัทฯ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  กลับสู่ด้านบน