ประวัติความเป็นมาโครงการขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
ตั้งแต่ปี 1987 รถจักรยานยนต์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในการดำรงชีวิตประจำวัน ในปี พ.ศ.2531 บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้ริเริ่มดำเนินงานโครงการขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าขั้นที่ 1 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยทำการเผยแพร่ แนะนำความรู้เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถทั่วไป ภายใต้สัญลักษณ์ "เมืองไทยปลอดภัย" (Safety Thailand) มาโดยตลอด ต่อมาในวันที่ 3 มีนาคม ปีพุทธศักราช 2537 ฮอนด้าได้ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยอย่างเป็นทางการ บนพื้นที่ 4.5 ไร่ โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย เป็นประธาน

วัตถุประสงค์ "ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า"
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของอุบัติเหตุจากการจราจรให้ลดลง เสริมสร้างและสนับสนุนความรู้และทักษะขับขี่ปลอดภัยไปสู่สังคมไทย ให้การสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐ ในการรณรงค์ป้องกันอุบัติภัยบนถนน เผยแพร่กิจกรรมขับขี่ปลอดภัยให้กับสาธารณชนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง

โครงสร้างหลักสูตร CURRICULUM DURATION PLACE CONTENTS
  • ครูฝึก (Instructor) 5 วัน ศูนย์ฝึกฯ.ฮอนด้า ทฤษฎี : 24 ชม.ปฏิบัติ : 6 ชม.
  • ผู้ช่วยครูฝึก (Sub-Instructor) 3 วัน ศูนย์ฝึกฯ.ฮอนด้า ทฤษฎี : 6 ชม.ปฏิบัติ : 12 ชม.
  • พื้นฐาน (Basic) 6 ชม. ศูนย์ฝึกฯ.ฮอนด้า และ ภายนอกศูนย์ฝึกฯ.ฮอนด้า ทฤษฎี : 3 ชม.ปฏิบัติ : 3 ชม.
  • แนะนำ (Introduce) 2 ชม. ภายนอกศูนย์ฝึกฯ.ฮอนด้า ทฤษฎี : 1 ชม.สาธิต : 1 ชม.
  • บัญญัติ 10 ประการ PDSA. (Pre-Delivery Safety Advise) 10 นาที ตัวแทนจำหน่ายฮอนด้า อธิบายหลักขับขี่ปลอดภัย เครื่องหมายจราจร
พื้นที่ศูนย์ฝึกอบรม 15,000 ตารางเมตร
- พื้นที่ ห้องฝึกอบรม   9,680 ตรม.
- ครอสฝึกอบรมทางตรง   2,786 ตรม.
- ครอสฝึกอบรมทางโค้ง   5,130 ตรม.
- ครอสเบรค   1,200 ตรม.
- ครอสฝึกการทรงตัว   400  ตรม.
- ครอสฝึกอบรมทางกรวด   80 ตรม.
- สะพาน   90 ตรม.
- พื้นที่รอบนอก   308 ตรม.
- พื้นที่ตัว เอส   3,000 ตรม.
- ครอส ฝึกทางตรงยาว   140 ตรม.
- ทางคดเคี้ยว   15 ตรม.
- ลูกระนาด   15 ตรม.

ห้องบรรยาย 4 ห้อง ประกอบด้วย
- ห้องบรรยาย 2 ห้องใหญ่ ( รับได้ 80 คน )
- ห้องบรรยาย 2 ห้องเล็ก ( รับได้ 40 คน )

- RIDING SIMURATOR   3  เครื่อง
- RIDING TRAINER   10  เครื่อง

มอเตอร์ไซคืฝึก 120 คัน.
- 125~150 cc.   95 คัน
- 110 cc.   10 คัน
- 250~750 cc.   15 คันCopyright (c) 2008 A.P. HONDA CO.,LTD. All rights (c)reserved. | Contact Us Visitors :