ผู้โชคดี คำตอบ เบอร์โทร
     1. ณรงค์ชัย สุดดี FORZA300 0872000xxxx
     2. นายวินัย นาตัน FORZA300 0866728xxxx
     3. นันทินี สุวรรณทรัพย์ FORZA300 0822287xxxx
     4. สุพินดา เจริญดี FORZA300 0830539xxxx
     5. ฆนาคม บุญทับ FORZA300 0900157xxxx

:: กติกาและกำหนดฉายภาพยนต์ ::

1.ผู้โชคดีได้รับรางวัลเป็นบัตรชมภาพยนต์เรื่อง Beautiful Creatures ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ณ Major Cineplex สุขุมวิท-เอกมัย รอบเวลา 20.00 น. รางวัลละ 2 ใบต่อ 1 สิทธิ์ผู้โชคดี (มีจำนวนทั้งหมด 5 รางวัล)

2.กำหนดการวันรับรางวัล วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 19:00 น. ณ Major Cineplex สุขุมวิท-เอกมัย สามารถมาแจ้ง ชื่อ-นามสกุล โดยนำบัตรประชาชนมายืนยันพร้อมแจ้งสิทธิ์ การร่วมสนุกว่ามาจากทาง Honda ได้ทันทีที่บูธรับบัตร บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์

3.ทางบริษัทสงวนสิทธิ์สำหรับผู้โชคดีที่มีข้อมูล ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกันเท่านั้น

4.กรณีมารับรางวัลแทนกัน ผู้รับแทนต้องแนบเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของของตัวเอง และ ของผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล(รวม 2 ใบ) พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้องกำกับยื่นแก่เจ้าหน้าที่มอบรางวัล

5.เงื่อนไขและกติกา ทางผู้จัดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้อทราบล่วงหน้า

6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 
แยก GA โดยใช้ include แก้ตรง src="../honda2012/scripts/ga.js">