ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า ร่วมฝึกอบรม
“ โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ”
 

วันที่ 25 สิงหาคม 2550 นาย อนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน เปิด “ โครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ” ณ กองร้อยลาดตระเวณระยะไกลที่ 1 โดยโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ และ ตระหนักในเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียและความรุนแรงที่เกิดจากสาธารณภัยได้

ในครั้งนี้ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ได้ร่วมโครงการของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในการอบรม เรื่องการขับขี่ปลอดภัย และ ได้นำ Riding Trainer มาให้เด็กได้เรียนรู้ถึงวิธีการขับขี่ และการคาดการณ์ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กได้รู้ถึงวิธีการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 80 คน และมีเจ้าหน้าที่ครูฝึก จากร้านผู้จำหน่ายฮอนด้า ร่วมกิจกรรม หจก. คลีนิกออเงิน หจก. รุ่งศิริวัฒนา บริษัท นิมิตใหม่ จำกัด บริษัท มื่งขวัญ เรซซิ่ง จำกัด

ที่มา : HondaSafetyOnline  

 
 
 

copyright © A.P.Honda Co.,Ltd. : ( จำนวนคนอ่านข่าวทั้งสิ้น 1294 ครั้ง)

ผู้เข้าชมหน้ากิจกรรม :